Kunstlokaal42 Against English Pleidooi voor het Nederlands

Niek Pas en Koen van Gulik
Against English

Pleidooi voor het Nederlands

De zevenenzeventigste editie van Kunstlokaal42 staat geheel in het
teken van het toenemende gebruik van de Engelse taal in het
Nederlandse onderwijs. Een goede zaak of niet? Te gast zijn
historicus en universitair docent Niek Pas en Koen van Gulik, al meer
dan twintig jaar uitgever van Wereldbibliotheek, de uitgeverij die al
114 jaar Nederlandse en Vlaamse lezers de prachtigste boeken
voorschotelt. Bij Wereldbibliotheek verscheen het boek ‘Against
English’, een pamflet tegen de verengelsing van de wereld en een
pleidooi voor diversiteit, te beginnen met het Nederlands.

Een nieuw jaar, een nieuw taalbeleid. Vlak voor het kerstreces werd
de nieuwe Wet taal en toegankelijkheid in het hoger onderwijs aan-
genomen. De nieuwe regelgeving stelt dat het aanbieden van Engels-
talig onderwijs meerwaarde moet hebben. Verder krijgen instellingen
de inspanningsverplichting de Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid
van studenten te bevorderen.
Against English, onder redactie van Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël
Rovers en Koen van Gulik, is geboren uit verzet. Verzet tegen de
verengelsing van taal en maatschappij. De auteurs willen laten zien
welke reële gevaren er kleven aan onze massale toevlucht tot het
Engels.

Datum

feb 19 2020
Expired!

Tijd

21:00
Categorie